Od lipca podwyżka cen ciepła

Zgodnie z przewidywaniami, pod koniec czerwca, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” otrzymała od Spółki Tauron informację, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany taryf ciepła od 1 lipca 2021. Zmiany, czyli podwyżki, dotyczą ciepła  zarówno tego, które  dostarczane będzie w kaloryferach w  najbliższym okresie grzewczym  jak i za obecnie wykorzystywanego do ogrzewania zimnej wody. Skutki finansowe tych regulacji odczujemy przy kolejnych rozliczeniach kosztów jakie otrzymamy w stosownym czasie.
W praktyce  podwyżki cen sięgnąć mogą nawet 10 procent. Spowoduje to, że   w opłatach miesięcznych za mieszkanie udział kosztów c.c. oraz c.c.w. znacznie wzrośnie i jak zwykle będzie stanowił największy wydatek.

Po raz kolejny przypominamy, że Spółdzielnia nie ma wpływu na wysokość tych opłat, a jest jedynie inkasentem należności wskazanych przez dostarczyciela ciepła oraz ciepłej wody i przekazującym mu natychmiast wyliczone kwoty.

W poniżej przedstawionym zestawieniu zobrazowano wzrost cen w taryfach dostawców ciepła (TAURON Ciepło i Zakład Energetyki Cieplnej) w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy dla poszczególnych nieruchomości w Spółdzielni „Górnik”. – Pobierz

O planowanych i już znanych podwyżkach cen innych składników, niezależnych od Spółdzielni , a wpływających na nieuchronny wzrost tzw. opłaty eksploatacyjnej pisaliśmy tu: https://smgornik.katowice.pl/pl4-cp/?p=14136

foto freepick.com