W sprawie koszenia trawników

W związku z dużym zainteresowaniem dot. utrzymania osiedlowych trawników wywołanym artykułem  pt. „ A jednak kosimy” autorstwa Emilii Wandzik-Jasiok-wiceprezes ds. eksploatacyjnych, opublikowanym w ostatnim numerze naszej  spółdzielczej gazety: „Pod wspólnym dachem”: – zobacz:

 informujemy, że inicjatywa w zakresie utrzymania zieleni należy do mieszkańców poszczególnych nieruchomości, których chcieliśmy tą publikacją zachęcić do dyskusji i działań. W artykule wprost poinformowano, że „Spółdzielnia chętnie  będzie współpracować z mieszkańcami w zakresie nowych nasadzeń czy różnych inicjatyw proekologicznych.

Jeżeli wolą większości mieszkańców nieruchomości będzie odstąpienie od koszenia traw, Spółdzielnia zaakceptuje takie rozwiązanie. Gdy zatem większość mieszkańców nieruchomości wystąpi z inicjatywą założenia np. łąki kwietnej czy rabaty kwiatowej i zaakceptuje związane z ich utrzymaniem koszty, pracownicy naszej Spółdzielni chętnie pomogą w realizacji tego zadania. Opowiadając się za takimi inicjatywami należy mieć jednak świadomość konsekwencji finansowych podejmowanych przez mieszkańców decyzji.