Przetarg na wykonanie projektu technicznego instalacji i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy do 10 KW na budynku Administracji Centrum Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przy ul. W. Pola 10 oraz wykonanie koniecznej do poprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej wraz z przyłączem do sieci energetycznej.