Sezon grzewczy w budynkach przy ul Pięknej i Mikołowskiej

Informujemy, że sezon grzewczy dla lokali przy ul. Pięknej 49-59, 50-64, Mikołowskiej
102-116, 113-129 rozpocznie się 21.09.2021 r.
Ogłoszenia o tym fakcie zostały także umieszczone na klatkach schodowych we wskazanych budynkach.