Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę dwóch serwerów wraz z urządzeniami UPS do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, ul. Mikołowska 125a zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Składanie ofert w Kancelarii w siedzibie SM „Górnik” w Katowicach do 01.10.2021 r. do godziny 12:00.