Jak bezpiecznie korzystać z gazowego podgrzewacza w łazience?

Choć gazowe podgrzewacze wody tzw. „Junkersy” wykorzystywane są przez cały rok, to w okresie jesienno-zimowym najczęściej dochodzi do tragedii. Szczelne okna i drzwi chronią mieszkania przed ucieczką ciepła, jednak brak świeżego powietrza w pomieszczeniu z działającym urządzeniem spalania gazu powoduje niedobór tlenu, czego wynikiem jest niecałkowite spalanie i powstawanie tlenku węgla. Brak dopływu powietrza uniemożliwia również swobodny odpływ spalin. Ból głowy, uczucie słabości, omdlenia świadczą o braku wystarczającej ilości tlenu i nadmiernym stężeniu tlenku węgla w pomieszczeniu.

Dlatego jednym z podstawowych warunków prawidłowego i bezpiecznego działania piecyka, jest zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym jest on zamontowany , a ponadto:

Pamiętaj o obowiązkowych kontrolach!

Raz w roku, udostępnij uprawnionemu Kominiarzowi i Gazownikowi mieszkanie do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i do kontroli instalacji gazowej. Zastosuj się do wydanych przez nich zaleceń!!!

Pamiętaj o wietrzeniu łazienki!

Przed każdą kąpielą łazienka powinna być wietrzona – jeśli wieczorem kąpiemy się jedna osoba po drugiej – za każdym razem przewietrzmy pomieszczenie. Jeżeli w łazience nie ma okna, zostawmy otwarte drzwi, a okno otwórzmy w sąsiednim pokoju.

Nie zatykaj kratek wentylacyjnych!

Kratki wentylacyjne to często ostatnia szansa na dopływ świeżego powietrza w szczelnych mieszkaniach. Nie wolno ich nigdy zatykać, ani ograniczać ich działania!

Wybierz odpowiednie drzwi do łazienki!

Drzwi do łazienki powinny wspierać wentylację, nie mogą więc być szczelne. Powinny mieć w dolnej części otwory zapewniające dopływ powietrza, o łącznej powierzchni wynoszącej co najmniej 220 cm2.

Nie kąp się za długo!

Kąpiel w pomieszczeniu z gazowym podgrzewaczem, przy zamkniętych drzwiach nie powinna trwać za długo. Po wyjściu z wanny, wyjdźmy z pomieszczenia!

Kupuj nowoczesne i bezpieczne urządzenia!

Przepływowe gazowe ogrzewacze wody powinny posiadać stosowne atesty, być wyposażone w czujniki zabezpieczające przed zanikiem ciągu czy nieuzasadnionym wypływem paliwa. Urządzenie te może zostać zainstalowane tylko przez instalatora, który posiada odpowiednie uprawnienia tzw. „gazowe”.

Jeżeli w trakcie eksploatacji palnik zgaśnie, to nastąpiło prawdopodobnie wyłączenie przez czujnik cofania spalin. W takim przypadku należy przewietrzyć pomieszczenie i odczekać ok. 10 minut, do czasu ostygnięcia czujnika i dopiero uruchomić ponownie urządzenie. Nie należy przebywać w wannie zbyt długo, jeśli piecyk parokrotnie wyłączał się i był włączany.

Jeżeli posiadamy stare modele, rozważmy montaż osobnych czujek.

Pamiętaj o konserwacji podgrzewacza gazowego!

Zgodnie z obowiązującymi w spółdzielni przepisami konserwacja, naprawa i wymiana podgrzewacza gazowego należy do obowiązków użytkownika mieszkania. Należy pamiętać o systematycznym serwisowaniu urządzeń aby wyeliminować ryzyko wystąpienia awarii, która może doradzić do zatrucia. Wszelkie prace naprawcze, przeróbki, modernizacje i prace konserwacyjne przy urządzeniach gazowych zlecajmy tylko specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Zamontuj czujnik tlenku węgla!

Prosta czujka może uratować życie rodzinie.

Aby uniknąć sytuacji bezzasadnego uruchamiania czujnika, należy stosować urządzenia, które posiadają odpowiednie atesty, wyprodukowane zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą EN 50291:2001. Czujnik tlenku węgla należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w instrukcji. Nie należy montować urządzenia w miejscu, gdzie jego działanie może być zakłócane ruchem powietrza, czyli np. przy kratkach wentylacyjnych. Nie powinno być one niczym przesłonięte (zasłonami, meblami) ani znajdować w pozycji płaskiej (np. na blacie).

Zamontuj nawiewniki szczelinowe w stolarce okiennej!

Nawiewniki szczelinowe montowane w górnej części ramy okiennej zapewnią dopływ świeżego powietrza, niezbędnego dla prawidłowego procesu spalania, bez konieczności otwierania okien i odczucia przeciągu.

Nie używaj dodatkowych urządzeń gazowych!

W czasie kąpieli nie powinno się używać innych urządzeń do spalania gazu: kuchenek gazowych czy piekarników, a także nie należy palić papierosów! Wszystko to zmniejsza ilość tlenu w mieszkaniu, niezbędną do zapewnienia prawidłowego procesu spalania.