Ceny ciepła nie wyhamowują! Będzie drogo!

 W nawiązaniu do wcześniejszych informacji o wzrostach cen wprowadzanych przez dostawców ciepła, publikowanych na naszej stronie internetowej i w gazecie spółdzielczej, z zaniepokojeniem obserwujemy i analizujemy wpływ tego trendu na koszty ogrzewania w ostatnim okresie grzewczym.

Ze wstępnych analiz kosztów ciepła, w sezonie grzewczym 2020/2021 wynika, że na skutek rosnących cen, bardzo długiego sezonu grzewczego, który trwał aż do początku czerwca 2021 oraz utrzymujących się niskich temperatur zewnętrznych (niższych niż we wcześniejszych okresach grzewczych), koszty ogrzewania naszych mieszkań w zakończonym sezonie wzrosły średnio (w skali całej Spółdzielni) o ponad 20% w stosunku do sezonu 2019/2020.

Dla różnych budynków (węzłów cieplnych), w zależności od obowiązującej taryfy i jej zmian, wyniki te kształtują się na różnym poziomie i wynoszą od kilkunastu do ponad 30% wzrostu.

Efekty wzrostu kosztów ogrzewania budynków będą widoczne w naszych indywidualnych rozliczeniach kosztów ciepła za okres od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021. Przełożą się także na wysokość zaliczek, które będziemy wnosić na poczet kosztów CO i CWU od początku roku 2022.

Podkreślamy i przypominamy, że Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu na kształtowanie cen energii i nie czerpie jakichkolwiek korzyści z faktu, że pośredniczy w rozliczaniu tych kosztów.