PRZYPOMINAMY! WAŻNE! OPŁATY ZA ŚMIECI!

Jak informowaliśmy – w Katowicach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna jest od liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny.

Od 1 lipca 2021 r. stawka opłaty wynosi:

26,30 zł

miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej.

W związku z LICZNYMI NIEDOPŁATAMI prosimy o pilne zweryfikowanie sald opłat eksploatacyjnych i uregulowanie zaległych kwot. Informację można uzyskać po zalogowaniu się do systemu E-BOK lub telefonicznie. Brak uregulowania zaległości spowoduje przekazanie spraw do windykacji.