Przetarg nieograniczony na: zakup i montaż wiat śmietnikowych na wskazanym podłożu wraz z wykonaniem robót towarzyszących. Lokalizacja wiat śmietnikowych: ul. Raciborska 40, ul. Ligocka 5A, w Katowicach.