Komunikat w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.

Nawiązując do komunikatu z kwietnia 2020 roku, w którym Zarząd Spółdzielni zobowiązał się do zrelacjonowania Państwu wyniku sprawy, odnoszącej się do wyboru Rady Nadzorczej informujemy, że 25 października 2021 r Sąd Apelacyjny w Katowicach po rozpoznaniu apelacji wydał wyrok, zgodnie z którym Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” przeprowadzonego w dniach od 11 do 13 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej została uchylona.

Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, iż w roku 2019 Walne Zgromadzenie procedowało w zasadzie nad dwiema listami kandydatów do Rady Nadzorczej. Do pierwotnej listy przygotowanej przez Zarząd, część Członków Spółdzielni zażądała dopisania tych kandydatów, którzy nie zostali uprzednio na niej ujęci ze względu na pozostawanie przez nich np. w sporach sądowych ze Spółdzielnią, czy zaległość w opłatach eksploatacyjnych. Większość Członków Walnego Zgromadzenia, po dyskusji poparła stanowisko Zarządu. Taki przebieg Walnego Zgromadzenia i wybór Rady Nadzorczej został jednak przez Sąd oceniony jako wadliwy.

Mając na uwadze obowiązujący na obszarze kraju stan epidemii i wynikające z tego przeszkody w zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd niezwłocznie występuje do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach celem przedstawienia tych okoliczności i podjęcia dalszych decyzji, pozwalających dokonać wyboru nowej Rady Nadzorczej.

Zaistniała sytuacja nie zaburza bieżącego funkcjonowania Spółdzielni. Dotychczasowe decyzje Rady Nadzorczej zachowują ważność. Jednocześnie w razie wątpliwości prosimy o korzystanie z wiarygodnych i potwierdzonych źródeł informacji i w tym zakresie Członkowie Zarządu pozostają do Państwa dyspozycji. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”