Rosną ceny wody i odprowadzania ścieków

Informujemy, że zgodnie z decyzją dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, od dnia 27.10.2021 r. przez kolejne trzy lata na terenie miasta Katowice obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Cena/stawka [zł/m3] brutto
WODA + ŚCIEKI do dnia 26.10.2021 r. (dotychczasowa cena)14,11
WODA + ŚCIEKI od dnia 27.10.2021 r. do dnia 26.10.2022 r.15,43
WODA + ŚCIEKI od dnia 27.10.2022 r. do dnia 26.10.2023 r.15,46
WODA + ŚCIEKI od dnia 27.10.2023 r. do dnia 26.10.2024 r.15,52

W związku z powyższym Spółdzielnia odpowiednio zaktualizowała kwoty zaliczek na poczet zużycia wody, stanowiące składnik opłaty eksploatacyjnej (czynszu), począwszy od listopada bieżącego roku.