WYCIECZKA DO BOCHNI I TYŃCA DLA MIESZKAŃCÓW ZADOLA NA POŻEGNANIE JESIENI

Epidemia koronawirusa nie przeszkodziła Radzie Osiedla Zadole w zorganizowaniu  dla naszych mieszkańców  w dniu 20.11.2021 wycieczki  krajoznawczej do Kopalni Soli w Bochni oraz Opactwa Benedyktynów w Tyńcu . Biuro Podróży INDEX , współorganizator wycieczki , opracowało plan wycieczki pod względem merytorycznym oraz zadbało  aby, były  przestrzegane wszystkie  obostrzenia  związane  z COVID-19 .         

 Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Kopalni Soli w Bochni , która jest od 2013 roku wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO . Na samym początku był  zjazd  windą na poziom 212 metrów  a następnie ponad kilometrowy przejazd kolejką górniczą nazywaną METREM .  

Przewodniczka bardzo ciekawie opowiadała o historii kopalni , pracy górników na przestrzeni wieków , stosowanych maszynach i urządzeniach oraz postaciach, które przyczyniły się do jej rozwoju. Przekazy przewodniczki uzupełniane były obrazami multimedialnymi i hologramami na ścianach chodników.

Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem ogromu komory „Ważyn” , na której terenie mieściły się boisko do koszykówki , bardzo duża restauracja i sypialnia z 200 miejscami noclegowymi oraz architektury i usytuowania  kaplicy św. Kingi , przez którą przejeżdża kolejka górnicza . W pamięci uczestników pozostanie kilkuset metrowy przepływ łodziami podwodnym kanałem , w którym woda ma większe zasolenie aniżeli w Morzu Martwym w Izraelu .                                 

Po smacznym obiedzie spożytym 212 metrów pod ziemią , pojechaliśmy do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu .

Opactwo w Tyńcu jest najstarsze w Polsce i za dwadzieścia trzy lata będzie obchodzić tysiąc lat istnienia . Interesująco na temat historii Opactwa oraz Zakonu Benedyktynów opowiadał miejscowy przewodnik zwracając uwagę na momenty świetności i trudne okresy , które przeżywało opactwo . Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobił barokowy wystrój wnętrza kościoła świętych Piotra i Pawła . Z zaciekawieniem zwiedziliśmy ekspozycję czasową Muzeum Tynieckiego tym razem poświęconą polskiemu twórcy ikon – Jerzemu Nowosielskiemu .  

Uczestnicy wycieczki podziękowali Sekretarz RO „Zadole” pani Elżbiecie Broja za duży wkład w zorganizowanie wycieczki  oraz wyrazili uznanie dla wiedzy i  erudycji pilota pana  Sławka  M. z Biura Podróży INDEX .      

Tekst Józef Sołtysik  – Przewodniczący Rady Osiedla Zadole