Zawieszenie bezpośredniej obsługi mieszkańców w biurach Spółdzielni

W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM LICZBY ZACHOROWAŃ NA COVID 19, W OPARCIU O DECYZJĘ ZARZĄDU SM „GÓRNIK” PODJĘTĄ W DNIU 29.11.2021 R. INFORMUJEMY, IŻ BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW ZOSTAJE ZAWIESZONA WE WSZYSTKICH DZIAŁACH.

POSIMY WSZELKIE DOKUMENTY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE DO URNY POSTAWIONEJ
W SIEDZIBIE ZARZĄDU (WEJŚCIE OD KASY MONETIA)
LUB PRZESYŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ BĄDŹ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES MAILOWY:

sekretariat@smgornik.katowice.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAW MIESZKANIOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU:

32/ 2519-671 (-3)

DLA PAŃSTWA I NASZEGO ZDROWIA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY O OGRANICZENIE KONTAKTU
Z PRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI DO MINIMUM.