Na Kokocińcu pojawiły się tabliczki z apelem o sprzątanie po swoim psie

Od kilku dni mieszkańcy osiedla Kokociniec obserwować mogą montaż tabliczek zachęcających do sprzątania po swych psach. Jest to wynik działań społecznych w ramach tegorocznej akcji „Masz Głos” , która odbywa się dzięki przekazaniu przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach tabliczek informacyjnych, które z kolei za zgodą zarządców terenów Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” zostały zamontowane na osiedlu Kokociniec.

Działanie to ma na celu zmienić świadomość i nawyki właścicieli czworonogów w zakresie sprawowania nad nimi szeroko rozumianej opieki, ze szczególnym uwzględnieniem sprzątania psich odchodów. Usuwanie odchodów po swoim pupilu z miejsc publicznych to nie tylko odpowiedzialność za otoczenie, ale również przejaw troski o zdrowie innych ludzi oraz zwierząt.
Należy pamiętać, że odchody te mogą zawierać larwy pasożytów i szkodliwe bakterie, na które narażone są małe dzieci i inne zwierzęta. Larwy glisty lub tasiemca mogą przedostać się do organizmu i spowodować chorobę pasożytniczą.Warto podkreślić, że sprzątanie po pupilu jest konieczne we wszystkich miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności zieleńce, parki, drogi, chodniki czy też podwórka. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne lub w pojemnikach do tego specjalnie przeznaczonych.
Już wkrótce kolejne tabliczki zostaną zamontowane na osiedlu Sadyba.

Dorota Żywica

zdjęcia: Sara Zając

Źródło: portal www.kokociniec.pl