Spółdzielnia „Górnik” pośredniczyła w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju

Tradycyjnie  tuż przed świętami do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach dotarli śląscy harcerze roznoszący po najważniejszych instytucjach w regionie Betlejemskie Światło Pokoju. Nasza Spółdzielnia jest jedyną spośród katowickich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, która pośredniczy w przekazywaniu tego symbolu pokoju, braterstwa, i solidarności między ludźmi. W tym roku  hasłem towarzyszącym tej akcji jest Światło Nadziei.

16  grudnia Komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP hm. Anna Peterko i zastępca Komendanta Chorągwi hm. Andrzej Lichota wręczyli lampion z przywiezionym z Betlejem światłem na ręce prezesa Spółdzielni „Górnik” Mariusza Nawrockiego ze świątecznymi życzeniami zdrowia i spokoju oraz nadziei na bezpieczny czas dla wszystkich mieszkańców Spółdzielni

Lampion z niegasnącym światłem umieszczono w holu głównym siedziby Spółdzielni przy ulicy Mikołowskiej 125A ( wejście od strony kasy), tak aby, ogień pochodzący z Betlejem mógł,  przez każdego chętnego,  zostać odpalony i zaistnieć w naszych domach.

Ten bożonarodzeniowy zwyczaj zapoczątkowany został przed laty w Austrii i początkowo był częścią bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, organizacji społecznych a także miejsc gromadzenia się ludzi. W czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości i solidarności ludzi.

Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani z grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. Nigdy nie zdarzyło się by „Światło” nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Ten fenomen czyni z niego swoisty symbol pojednania między narodami i zwaśnionymi ludźmi w wielu krajach europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r .Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii. Dzięki temu w Wigilię Bożego Narodzenia Betlejemskie Światło zapłonie w blisko 30 krajach Europy.