Obniżono VAT dla energii cieplnej

Spółka TAURON poinformowała, że zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Finansów wprowadzono obniżoną stawkę VAT dla  energii cieplnej w wysokości 8%.

Obniżona stawka obowiązuje od 01.01.2022 do 31.03.2022.Stawkę  tę należy stosować do kompleksowych usług dostarczania energii cieplnej tym samym do opat za nośnik ciepła i zwrotu kosztów udostępnienia pomieszczeń, które stanowią element kalkulacji ceny ciepła. W związku z powyższym w najbliższym czasie Spółka TAURON nadeśle Spółdzielni korektę faktur.