Wspólna petycja do premiera o zmiany w prawie- Zarządu Spółdzielni i mieszkańców z Osiedla Kokociniec.

Blisko sto osób wzięło udział 24 marca w spotkaniu z Zarządem Spółdzielni „Górnik” oraz przedstawicielami spółki Tauron Ciepło Wojciechem Frankiem-wiceprezesem Zarządu oraz Arkadiuszem Misiakiem-kierownikiem Biura Obsługi. Było to pierwsze tego typu spotkanie ale bardzo ważne dla wszystkich jego uczestników .

Po ubiegłorocznej modernizacji lokalnej kotłowni przy ul Bałtyckiej, w oparciu o zmianę taryfy opartej na gazie, ceny ogrzewania 256 mieszkań przy ul. Panewnickiej od nr 335 do 367 spadły o 35 %. Dla mieszkańców miało to oznaczać istotne obniżenie kosztów ogrzewania.

Emilia Wandzik – Jasiok wiceprezes ds. eksploatacyjnych SM Górnik

Tymczasem Spółdzielnia otrzymała pismo od dostawcy gazu -Tauron Ciepło- iż, zgodnie z nową taryfą zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki, nastąpi wzrost ceny ciepła o 131 %. Natychmiast rozpoczęły się negocjacje, których przebieg i efekty przedstawiono mieszkańcom podczas zebrania.

Prezentowane przez dostawcę przyczyny wzrostu ceny ciepła, to przede wszystkim znaczący wzrost cen gazu na rynku oraz brak zapisów ustawowych w zakresie możliwości skorzystania z bonifikaty przez dostawców gazu innych niż PGNiG. 

Wojciech Frank-wiceprezes Tauron Ciepło i Mariusz Nawrocki -prezes SM Górnik

Efektem rozmów i dotychczasowych negocjacji było przygotowanie i wysłanie do Warszawy petycji w sprawie „znaczącego wzrostu cen ciepła dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych zasilanych z lokalnych kotłowni gazowych stanowiących własność dostawcy ciepła” Pismo o tej treści dotarło do: Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

Petycja zawiera apel o zastosowanie rozwiązań osłonowych dla gospodarstw domowych, a tym samym o zmianę zapisów „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu” z dn. 26.01.2022 r.

Teraz petycja ta , która już dotarła do adresatów, poparta zostanie podpisami mieszkańców, których lokali dotyczy ta sprawa. Petycję podpisać można jeszcze w siedzibie administracji Osiedla Kokociniec przy ul Nad Strumieniem 3.