Spółdzielnia w czasie zawirowań polityczno-gospodarczych

Mamy za sobą I kwartał 2022r. i pewność, że ten rok nie napawa optymizmem w zakresie sytuacji gospodarczej i politycznej. Trudno teraz z perspektywy tych trzech miesięcy ocenić granice rosnącej inflacji. Na koniec marca wynosiła 10,9%.Kolejne jej rekordy związane są z utrzymywaniem się wysokich cen surowców, a do tego dochodzi kolejna niepewność związana z rynkiem produktów rolnych. Rosną stopy procentowe, słabnie złoty.

Narastać wraz z tym trendem będzie problem regulowania rat kredytowych i dostępności do bankowego finasowania z uwagi na uwarunkowania wynikające z konieczności oceny zdolności kredytowej przez banki. A kryteria tej oceny rosną.  Oznaczać to będzie słabnący popyt na rynku mieszkaniowym, spadki ich cen, a tym samym spadki wartości zabezpieczeń kredytów mieszkaniowych i konieczność dodatkowego zabezpieczenia kredytów.

Czy pęknie kolejna bańka mieszkaniowa napędzana wzrostem cen nieruchomości przy niskich cenach kredytów, jak niegdyś? Oby nie, choć wykluczyć tego nie można. Jak widać nie uczymy się jako społeczeństwo na już popełnionych błędach ( jak w przypadku kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich).

UE nadal wstrzymuje wypłatę KPO. Rosną obciążenia budżetowe z powodu napływu uchodźców i pomocy udzielanej Ukrainie. Deficyt finansów budżetowych na pewno nie ulegnie zmniejszeniu. Sankcje nałożone na Rosję, ale też sytuacja na Ukrainie, w aspekcie powiązań polskich firm z tymi rynkami będą mieć swoje negatywne konsekwencje na kondycje tych firm, których dotychczasowe obroty koncentrowały się na tamtym rynku. To też nie wpłynie korzystnie na ceny towarów. Zerwane łańcuchy dostaw, zwłaszcza żywności, spowodują wzrost cen.

W perspektywie napływ rąk do pracy może okazać się korzystny dla gospodarki, o czym warto pamiętać. Na razie widoczny jest rosnący deficyt pracowników w usługach budowlanych, co dla spółdzielczości mieszkaniowej nie jest dobrym prognostykiem i oznacza pogłębiające się trudności z pozyskaniem firm na roboty budowlane oraz dalszy wzrost ich cen. Na razie uchodźcy zasilają handel, edukację, opiekę zdrowotną i społeczną. W zależności od skali i przebiegu nałożonych na Rosję sankcji mogą one dać asumpt rozwoju własnych wytwórców zwłaszcza w przemyśle ciężkim. Z tym, że w wielu przypadkach będzie to oznaczało zaczynanie od zera, bo „srebra rodowe” wyprzedaliśmy jakiś czas temu.

 Wszystkie te zjawiska występują w skali globalnej, co oznacza konieczność radykalnych zmian związanych z tymi zagrożeniami. „Obyś żył w ciekawych czasach” mawiają Chińczycy. Tyle , że oznacza to przekleństwo, a nie życzenie.

 Ze strony Spółdzielni, która jest pionkiem tej całej machiny, skupiającym niestety większość negatywnych skutków tych zawirowań, możemy obiecać, że będziemy robić wszystko by to, co od nas jest zależne nie obciążało nadmiernie Państwa – mieszkańców kieszeni. Tym niemniej wszelkie konieczne działania związane z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości, realizacją obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów muszą być realizowane. Trzeba mieć świadomość, że koszty i w tym zakresie będą rosły w tak niepewnych czasach.

Katarzyna Szeniec  

Wiceprezes ds. Ekonomicznych