Uwaga na szczury w piwnicach

Ruszyła wiosenna akcja deratyzacyjna w Katowicach. Specjalistyczne firmy DDD współpracujące ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Górnik” rozłożyły materiały w karmnikach deratyzacyjnych rozlokowanych w korytarzach piwnicznych, komorach zsypowych i wiatach śmietnikowych.

Do 25 kwietnia na Osiedlu Centrum pracownicy tych firm będą monitorować pobieranie trutki oraz w razie konieczności usuwać padnięte gryzonie. Szczury, które są głównym celem przeprowadzenia tej akcji żyją w naszym otoczeniu czy tego chcemy czy nie. Bytują w pobliżu budynków mieszkalnych z uwagi na szeroki dostęp do wszelkiego rodzaju pokarmu oraz udogodnienia jakie zapewnia infrastruktura miejska, a w szczególności sieci wodnokanalizacyjne oraz ciepłownicze.

Sezonowa akcja deratyzacyjna ma na celu zmniejszenie populacji tych zwierząt tak aby nie stały się one zagrożeniem dla mieszkańców. Niestety w wielu wypadkach to nasza nieodpowiedzialność powoduje drastyczne zwiększenie ich populacji poprzez wyrzucanie resztek pokarmowych na trawniki, nieodpowiednia segregacja odpadów czy też brak zgody na likwidację zsypów i zastąpienie ich nowoczesnymi wiatami śmietnikowymi czy też pojemnikami półpodziemnymi. Przez takie działania Administracje Osiedli wielokrotnie muszą podejmować działania zlecając dodatkową deratyzację na poszczególnych nieruchomościach.

Zdarza się, że mieszkańcy zgłaszają bytowanie gryzoni nie tylko w komorach zsypowych czy wiatach śmietnikowych ale również mieszkaniach. Na szczęście są to sporadyczne przypadki. Jednakże po krótkiej wizji w terenie i w budynku pracowników Administracji i firm DDD potwierdzają oni przyczynę rozrostu kolonii w rejonie danego budynku.

Segregując odpady, oddając je bezpośrednio do pojemników, nie wyrzucając pokarmów na tereny zielone sami przyczynimy się do utrzymania populacji gryzoni na odpowiednim poziomie dzięki czemu nie będziemy zauważać ich nieuniknionego „towarzystwa”.

Michał Chomacki

Z-ca kierownika Osiedla Centrum