OSTRZEŻENIE

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi informacjami od mieszkańców Zarząd SM Górnik w Katowicach ostrzega przed  uleganiem namowom osób wzywających do niepłacenia opat czynszowych. 

Informujemy, że nieterminowe dokonywanie opłat lub zaprzestanie ich wnoszenia jest nie tylko działaniem na szkodę innych Spółdzielców, ale przede wszystkim działa na szkodę samych dłużników. Brak terminowego wnoszenia opłat i w konsekwencji prowadzonych działań windykacyjnych skutkuje dodatkowymi kosztami. Trudo racjonalnie zrozumieć intencje osób postulujących takie działania.

Uprawnienie do pobierania opłat wynika wprost z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach