Dyskusja o balkonach w budynku na Rolnej 51

W merytoryczną dyskusję nad wariantami remontu 25 balkonów w budynku przy ul Rolnej 51 zamieniło się zebranie konsultacyjne mieszkańców tego bloku z członkami Zarządu i  służb technicznych Spółdzielni „Górnik”.

Sprawa ciągnie się od dłuższego czasu. Wreszcie po szeregu ekspertyz, opinii rzeczoznawców budowlanych i opracowań podjęto decyzję o  likwidacji uszkodzeń balkonów, których dalsza eksploatacja stała się  nawet niebezpieczna.

Szczegółową ekspertyzę przedstawiła w prezentacji wiceprezes  ds. eksploatacyjnych Emilia Wandzik -Jasiok  zwracając jednocześnie uwagę na dwa warianty rozwiązania problemu. Tradycyjny – tańszy lecz trwający prawie 2 lata i nowoczesny – droższy lecz wymagający ledwie kilku miesięcy prac. Niemałe zainteresowanie wzbudziła ta ostatnia propozycja – balkonów podwieszanych i aluminiowych zastępujących dotychczasowe, tradycyjne konstrukcje. To najnowocześniejsza technologia, całkowicie bezpieczna i zapewniająca trwałość na wiele lat. Podobne-choć nie takie samo- rozwiązanie zastosowano niedawno na osiedlu Słoneczna i dziś stało się wizytówką naszej spółdzielni.

Jeśli  zatem większość mieszkańców tego budynku zgodzi się na to rozwiązanie, byłyby to pierwsze tego rodzaju  tak nowoczesne i estetyczne balkony  nie tylko na terenie naszej spółdzielni ale i w mieście.

Zarówno ekspertyzy budowlane obecnych balkonów jak propozycje ich modernizacji znajdują się w siedzibie administracji Rolna i są do dyspozycji mieszkańców, którzy na początku maja spotkają się raz jeszcze aby podjąć ostateczną decyzję. Ogłoszenia o terminie zebrania wywieszone zostaną na klatkach schodowych.

Już teraz wiadomo, że – jak zapewniła obecna na spotkaniu- wiceprezes ds. ekonomicznych Katarzyna Szeniec- nie zwiększy to opłat eksploatacyjnych, gdyż zebrane  środki przez mieszkańców tej nieruchomości pozwalają na sfinansowanie w całości nawet tej droższej  inwestycji.