Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej 113, 119 w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót, projektami budowlanymi ( w tym aktualizacja: projektów technicznych i przedmiarów) i decyzją RDOŚ.