Koniec sezonu grzewczego i początek konserwacji sieci

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” zwróciła się do Spółki Tauron Ciepło o zakończenie sezonu grzewczego 2021/2022. Od 16 maja zatem nastąpi systematyczne wyłączanie ciepła dostarczanego do grzejników centralnego ogrzewania w budynkach należących do naszej Spółdzielni.

Tym samym będą mogły  rozpocząć się prace konserwacyjno-remontowe oraz modernizacyjne instalacji i sieci c.o. tak, by, zgodnie z planem, były gotowe do podawania ciepła ok. połowy września. Przerwa sezonowa umożliwi także kompleksowe przeglądy instalacji i urządzeń oraz dokonanie ich napraw.

W Spółdzielni „Górnik” systematycznie zmniejsza się liczba awarii instalacji centralnego ogrzewania. Możliwe jest to dzięki realizacji planu modernizacji systemów grzewczych wraz z montażem zaworów podpionowych z automatyczną regulacją ciśnienia oraz opomiarowania, a także urządzeń regulacji temperatury w zależności od pogody.

To wszystko pozwala dostosować ilość dostarczanego ciepła do faktycznych potrzeb. To zaś powoduje istotne zmniejszanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań.