Ostatnie posiedzenie Rady na Słonecznym

W dniu 02.06 odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Osiedla „Słoneczna” w kadencji 2019-2022. W trakcie posiedzenia zostały podsumowane 3 lata działalności Rady wszystko to co zostało już zrealizowane oraz wyzwania przed jakimi stanie kolejna Rada, która zostanie wybrana na najbliższym Walnym. Dodatkowo na ręce Przewodniczącego zostały przekazane podziękowania za współpracę pomiędzy Radą Osiedla a Administracją „Słoneczna” .

Dariusz Grajewski – Sekretarz Rady Osiedla Słoneczna