Obowiązkowe deklaracje o źródłach ciepła złożyła Spółdzielnia

Mieszkańcy naszej Spółdzielni, zwłaszcza posiadający wyodrębnione lokale, otrzymali od Urzędu Miasta Katowice informacje przypominające o obowiązku złożenia deklaracji dotyczących posiadanych źródeł ciepła.

W związku z tym  informujemy, że Spółdzielnia,  jako zarządca nieruchomościami, złożyła w Urzędzie Miejskim  deklaracje dotyczące wszystkich  lokali w budynkach, którymi zarządza. Nastąpiło to w ustawowym  terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, która gromadzi szczegółowe informacje o źródłach ciepła. Będzie  to narzędzie przy opracowywaniu kompleksowego, ogólnokrajowego, programu walki ze smogiem.