Przetarg nieograniczony na: remont fragmentu nawierzchni drogowej (bez asfaltowania) oraz instalacji odwadniającej teren przy zespole garażowym znajdującym się przy budynku ul. Gallusa 5 w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.