Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych na poziomie parteru w budynkach mieszkalnych przy ul. Zadole 44a, 44b w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją i projektami.