20 mln złotych w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Katowic

Od 10 do 23 września można głosować na projekty IX edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach Pozytywną weryfikacje formalną przeszło 308 z 323 zaproponowanych przez mieszkanki i mieszkańców inicjatyw.

W dzielnicach przygotowane zostaną Stacjonarne Punkty Głosowania. Budżet Obywatelski tegorocznej edycji wynosi 17,5 mln zł, z czego 12,5 mln zł przeznaczono na zadania lokalne, a 3 mln zł na zadania ogólnomiejskie. Kwota 2 mln zł przeznaczona jest na utrzymanie projektów zlokalizowanych na gruntach znajdujących się we władaniu miasta. Dodatkowo 3 mln zostanie przeznaczone na zadania o charakterze zielonym w ramach Zielonego Budżetu co oznacza, że na projekty zgłaszane przez mieszkańców do wydania jest łącznie 20,5 mln zł.

Choć, od 2020 roku, zgodnie z prawem tereny spółdzielcze wyłączono z dofinansowania w zakresie inwestycji  z miejskiego budżetu, to nie powinniśmy być obojętni na szansę pozyskania dodatkowych środków. Inwestycje podjęte i zrealizowane „za miedzą” bowiem wielokroć  mają bezpośredni wpływ i oddziaływanie na nasze zasoby. Mogą one stać się zalążkiem do podjęcia działań przez spółdzielnie, tym bardziej, że wśród osób, które były autorami projektów na terenach naszych osiedli przyjętych  i poddanych do głosowania znajdują się społecznicy będący członkami naszej Spółdzielni.

Wciąż też możliwe są realizacje  zadań i projektów tzw. „miękkich” czyli np.  edukacyjnych, rozrywkowych lub służących integracji społeczności lokalnych, akcji dla seniorów itp. I to jest dla nas wcale niemała szansa na zaistnienie  jako społeczność skupiającą aktywnych mieszkańców. Pikniki, festyny czy projekty edukacyjne budują często więzi międzyludzkie o wiele ważniejsze i silniejsze niż  kolejne ławki, ścieżki rowerowe czy inne projekty inwestycyjne.

W tym roku największą aktywnością wykazały się jak zwykle osoby z Osiedla Tysiąclecia – 20 wniosków z tej dzielnicy trafi pod głosowanie. Pozytywną weryfikację uzyskało także po 19 wniosków złożonych w Ligocie-Panewnikach oraz w Bogucicach. Wśród zadań infrastrukturalnych pojawiły się projekty dotyczące budowy nowych dróg rowerowych (Załęże, Os. Witosa, Dąb, Zarzecze, Murcki, Koszutka) parkingów, montażu monitoringu (Śródmieście, Załęże, Os. Witosa, Os. Tysiąclecia, Bogucice, Dąbrówka Mała, Janów-Nikiszowiec, Piotrowice-Ochojec) i elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców.

Nie zabrakło też zadań dedykowanych młodszym mieszkańcom miasta, takich jak place zabaw oraz projektów zielonych – dotyczących nowych nasadzeń w przestrzeni publicznej. Nowe psie wybiegi miałyby powstać w Zawodziu, Brynowie Części Wschodniej-Osiedlu Zgrzebnioka oraz Ligocie-Panewnikach.

Szczegółowe informację oraz pełną listę projektów można sprawdzić  na stronie internetowej: https://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/default.aspx   

Przez osiem lat katowiczanie wybrali prawie tysiąc projektów, z których ponad 840 o łącznej wartości ok. 119 mln zł już zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, kamery monitoringu miejskiego.

Wkrótce opublikujemy listę projektów, z których korzystać będą mieszkańcy naszej spółdzielni. Zachęcamy do głosowania na nie.

Wykorzystano materiały prasowe UM Katowice