OdkrywaMY Potok Kokociniec w Katowicach

Takiej inicjatywy w Katowicach nie było od dawna. Społeczność lokalna katowickiej dzielnicy Ligota i Panewniki, a dokładnie Osiedli Kokocińca i Sadyby postanowiła przywrócić mieszkańcom Potok Kokociniec i namówić do spacerów po urokliwej dolinie, o której istnieniu wielu okolicznych mieszkańców nawet nie wie. Wszystko dlatego, że teren jest bardzo zaniedbany. Dostęp do tej pięknej okolicy jest niemożliwy od strony ul. Hadyny – zielony zagajnik zamienił się bowiem w chaszczowisko.

Dolina Potoku Kokociniec jest ważnym miejscem dla mieszkańców okolicznych osiedli. Mimo, że dostęp do niej jest utrudniony, wielu z nich spaceruje tutaj ze swoimi psiakami.  Zasmuca nas jednak to, że tereny zielone otaczające dolinę są bardzo zaniedbane i zaśmiecone a dotarcie do niej bardzo utrudnione. Jestem pewna, że dzięki wspólnym działaniom możemy sprawić, że Dolina Potoku Kokociniec stanie się przede wszystkim dostępnym, ale i ciekawym miejscem wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności – mówi Dorota Żywica z Inicjatywy Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba, współorganizator akcji.

Zamiast narzekać mieszkańcy postanowili działać. Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic i Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec, wspólnie z Radnym Miasta Katowice Dawidem Kamińskim zapraszają wszystkich mieszkańców okolicy na uporządkowanie terenu zielonego przy ul. Hadyny.

W planie jest wykopanie samosiejek, usunięcie chwastów i wytyczenie ścieżek przez zagajnik do dębowego lasku. Wycięte i uschnięte konary i drzewa zostaną przerobione na zrębki (na miejscu przez ZZM) i posłużą do usypania ścieżek. Wykopane samosiejki mieszkańcy mogą zabrać ze sobą.

– Zaangażowanie społeczników z osiedla Kokociniec zainspirowało nas do podjęcia działań na tym terenie. Chcemy przywrócić to miejsce mieszkańcom sprawić, aby służyło im jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Wspólnie z mieszkańcami „OdkrywaMY” Potok Kokociniec spod warstwy chaszczy i śmieci, po to, aby mogli się cieszyć tym urokliwym miejscem. To kolejna akcja po „RobiMY Park w Murckach”, zainicjowana przez nasze stowarzyszenie na terenach zielonych o dużym znaczeniu lokalnym – dodaje Agnieszka Wojdowska ze stowarzyszenia Mieszkańcy dla Katowic, które jest współorganizatorem akcji.

Ponadto w ramach inicjatywy lokalnej, której wnioskodawcą jest Radny Dawid Kamiński, znikną tu również dzikie wysypiska. Cały zielony teren wzdłuż ulicy Hadyny zostanie posprzątany rękoma społeczników.

– Co roku w ramach inicjatyw lokalnych Urzędu Miasta Katowice organizujemy sprzątania terenów zielonych. Tym razem przy okazji porządkowania terenów zielonych przy ul. Hadyny wysprzątamy część lasu przy tej ulicy. W trakcie wizji lokalnej, którą przeprowadziliśmy okazało się, że jest kilka dzikich wysypisk               z różnego typu odpadami. Sobotnia akcja to doskonała okazja do integracji lokalnej społeczności, ale i do tego, aby doprowadzić ten teren do porządku dla okolicznych mieszkańców – Dawid Kamiński, radny Rady Miasta, autor inicjatywy lokalnej dot. sprzątania terenów zielonych.

Gdzie i kiedy?

17 września 2022 r. w godz. 10- 15.00

Miejsce: ul. Hadyny (od strony skrzyżowania z Kijowską)

Organizatorzy: Mieszkańcy dla Katowic, Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba , Dawid Kamiński Radny Miasta Katowice

Na koniec imprezy zaplanowano grill dla wszystkich biorących udział w akcji.

Partnerzy:

Zakład Zieleni Miejskiej

Zielone Załęże

Osiedle Franciszkańskie

OSP Dąbrówka Mała

SM 'Górnik”

Śląsko-Dąbrowska SM

Akcja „Masz Głos”

Mieszkańcy są proszeni o zabranie ze sobą rękawic. Wszelkie narzędzia (łopaty, grabie, sekatory, piły) mile widziane.