Przetarg nieograniczony na: 1. Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Słonecznej 65 i 67 w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z przedmiarami robót, projektami budowlanymi, decyzją RDOŚ oraz projekt, zakup i montaż na dachach budynków instalacji fotowoltaicznej. 2. Remont naświetli wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Fliegera 12 w Katowicach.