Zaczynamy grzać!!

 W związku z utrzymującymi się w godzinach nocnych niskimi temperaturami, Zarząd Spółdzielni „Górnik” skierował do dostawców ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. i Dalkia Sp. z o.o. pisma z informacją o rozpoczęciu od 19 września br. sezonu grzewczego w naszych budynkach. Rozruch, polegający na dostarczeniu tzw. czynnika grzewczego, może potrwać do kilkunastu godzin.
W razie stwierdzenia problemów z niedogrzaniem mieszkań należy skontaktować się z kierownikami administracji osiedli. W zdecydowanej większości budynków zainstalowane są już automatyczne regulatory sterujące centralnym ogrzewaniem, które w zależności od temperatury regulują dostawy energii cieplnej.

Niemniej w najbliższych dniach, mogą występować drobne zakłócenia w pracy instalacji C.O.  np. niepełne rozgrzanie grzejników. Prosimy o wstrzymanie zgłoszeń dotyczących w/w zakłóceń w pełnym ogrzewaniu mieszkań do 03.10.2022 r. Natomiast wszelkie przecieki na instalacji prosimy niezwłocznie zgłaszać do administracji w godzinach pracy lub kontaktować się z pogotowiem awaryjnym właściwym dla danej administracji osiedlowej.

Zobacz: Administracje – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” (smgornik.katowice.pl)