III RAJD ROWEROWY ZA NAMI

Zorganizowany już po raz trzeci, tym razem powakacyjny – wrześniowy, rajd rowerowy Rady Osiedla Centrum Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, we współpracy z Radą Dzielnicy nr 2- Załęska Hałda-Brynów Część Zachodnia, podobnie jak w latach poprzednich cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Osiedla Centrum i ich rodzin. Aura, wbrew wszelkim wcześniejszym prognozom, okazała się bardzo łaskawa dla uczestników imprezy. Tegoroczny rajd doskonale wpisał się w obchody 157-lecia urodzin Miasta Katowice oraz 100-lecia przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

Rozpoczęcie blisko dwudziestopięciokilometrowej, trzygodzinnej trasy nastąpiło o godz. 10:00 spod Wieży Spadochronowej w Parku Kościuszki. Na starcie uczestników przywitali komandor rajdu – Przewodnik Turystyki Kolarskiej PTTK Józef Sołtysik oraz przewodniczący Rady Osiedla Centrum Marcin Tatoj. Współkoordynatorem rajdu była Sylwia Bacia. Trasa wiodła terenami zielonymi i zabudowanymi – dzielnicami Katowic: Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Piotrowice-Ochojec, Giszowiec, Janów-Nikiszowiec, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec. Komandor rajdu – znawca Katowic, w tym historii i zabytków – zadbał nie tylko o walory sportowo-rekreacyjne na trasie rajdu ale także poznawcze.

Na mecie rajdu – na lotnisku Muchowiec w Barze „Śmigło”– na uczestników czekał piknik z  bogatą grillową biesiadą i quizem z wiedzy ogólnej, w tym dotyczącej Katowic, przeprowadzony przez komandora rajdu. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe medale, najmłodsi pluszowe zabawki, rozdano też pamiątkowe statuetki, w tym dla zwycięzców quizu oraz dyplomy. Biesiadę uświetnił występ artystyczny Bożeny Mielnik z Zespołem. W tegorocznej edycji rajdu gościnnie uczestniczyli radni Katowic: Beata Bala i Borys Pronobis, radni dzielnicy: Jolanta Mendera-Wójcik, Jadwiga Wilk i Przemysław Pietrzyk, a z ramienia Spółdzielni Zastępca Prezesa Katarzyna Szeniec, Kierownik Administracji Centrum Piotr Działa oraz kilku członków Rady Nadzorczej i członkowie Rady Osiedla Centrum, wśród których prym wiódł, jak zawsze mocno zaangażowany w tego rodzaju spółdzielcze inicjatywy Stanisław Cebula.

Rajd rowerowy z pewnością wpisał się już na stałe w kalendarz ciekawych śródrocznych spółdzielczych imprez, które pozwalają nie tylko  przyjemnie i aktywne spędzić czas, ale również poznać osiedlowych sąsiadów, kierownictwo Spółdzielni i Miasta.

Marcin Tatoj -przewodniczący Rady Osiedla Centrum

Foto: Grzegorz Augustyn