Wzrasta cena wody i abonamentu za wodomierz główny