Usługi w zakresie kontroli przewodów kominowych i kontroli szczelności instalacji gazowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. Osiedla Centrum