Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Słonecznej 65 i 67 w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z przedmiarami robót, projektami budowlanymi, decyzją RDOŚ oraz projekt, zakup i montaż na dachach budynków instalacji fotowoltaicznej.