Kim jest św. Mikołaj? Gra terenowa dla dzieci mieszkańców osiedla Kokociniec.

 Rada Osiedla Kokociniec organizuje od 11.12 do 17.12 grę terenową dla dzieci do lat 10 pod nazwą „Kim jest św. Mikołaj”? Warunkiem uczestnictwa w grze terenowej jest pobranie ze strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” od 10.12.2022r. zgłoszenia do gry terenowej, mapy, karty pytań oraz karty odpowiedzi. Zgłoszenia wysłane przed i po wskazanym terminie oraz przed i po wskazanej godzinie nie będą brane pod uwagę. W dniach od 11.12. do 17.12.2022r. do godziny 23:59 zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy: kimjestmikolaj@op.pl

Gra polega na znalezieniu na podstawie karty pytań i mapy wszystkich opisanych miejsc, udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, wykonaniu zadania finałowego oraz jak najszybszym przesłaniu karty odpowiedzi na podany wyżej adres e-mailowy. Uczestnikiem gry terenowej może być każde dziecko do 10 roku życia, pod opieką pełnoletniego opiekuna, zamieszkujące na terenie osiedla Kokociniec, którego rodzice lub opiekunowie prawni są członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.

 Każdy uczestnik powinien posiadać: smartfon z aparatem fotograficznym, urządzenie do pisania (ołówek, długopis, pióro, itd.), kartę odpowiedzi, miarkę krawiecką, czapkę św. Mikołaja.

Na terenie osiedla Kokociniec znajduje się 18 punktów z zagadkami. Uczestnicy startują z tego samego miejsca wskazanego na mapie choć w dowolnym dla siebie czasie i rozwiązują zadania po kolei: od punktu A przez punkt B do punktu C, itd. W każdym punkcie jest zadanie do wykonania.

Pytania zawarte w karcie pytań mają charakter pytań otwartych z miejscem do wpisania jednej prawidłowej odpowiedzi.

 Zwycięzcami gry terenowej zostaje 18 (osiemnastu) pierwszych uczestników, którzy prześlą poprawnie wypełnioną kartę odpowiedzi oraz dane kontaktowe. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników gry nastąpi najpóźniej do dnia 21.12.2022 r. i ogłoszone na stronie internetowej: smgornik.katowice.pl.

 W grze terenowej przewidzianych jest osiemnaście nagród w postaci kart podarunkowych do sklepu EMPIK lub SMYK . W przypadku mniejszej liczby poprawnych zgłoszeń wartość nagród (kart podarunkowych) może ulec podwyższeniu co do kwoty. Nagrody podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W załączeniu: