Prezentuj się na święta- czyli losowanie kart podarunkowych dla mieszkańców osiedla Kokociniec. Zapisy dla chętnych od 12.12.

Aby wziąć udział w akcji świątecznej w formie losowanie rozdania kart podarunkowych członek
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” musi:
a) dokonać w okresie od 12 grudnia do 17 grudnia 2022r. w godzinach 16:00-19:00 zgłoszenia
telefonicznego u Przewodniczącej Rady Osiedla Kokociniec pod nr telefonu 693-029-708,
b) podać podczas zgłoszenia imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL niezbędne w celu
weryfikacji członkostwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.

Zgłoszenia do akcji świątecznej można dokonać wyłącznie w podanym wyżej terminie oraz
godzinach. Zgłoszenia telefoniczne przed 12 grudnia i po 17 grudnia oraz w innych godzinach niż
16:00-19:00 nie będą przyjmowane.
Losowanie kart podarunkowych odbędzie się w siedzibie Administracji Kokociniec przy ulicy
Nad Strumieniem 3, w dniu 21 grudnia 2022r. (środa) o godz. 12:00

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi karty podarunkowe podlegają
opodatkowaniu i wszyscy obdarowani otrzymają PIT oraz są zobowiązani podać nr NIP/PESEL