Harcerze przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju dla mieszkańców naszej spółdzielni

Po raz czwarty do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach dotarli śląscy harcerze roznoszący po najważniejszych instytucjach w regionie Betlejemskie Światło Pokoju. Nasza Spółdzielnia jest jedyną spośród katowickich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, która pośredniczy w przekazywaniu tego symbolu pokoju, braterstwa, i solidarności między ludźmi. W tym roku  hasłem towarzyszącym tej akcji jest Światło  dla Ciebie.

14  grudnia Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP hm.  Marcin Różycki wręczył lampion z przywiezionym z Betlejem światłem na ręce prezesa Spółdzielni „Górnik” Mariusza Nawrockiego ze świątecznymi życzeniami zdrowia i spokoju oraz nadziei na bezpieczny czas dla wszystkich mieszkańców Spółdzielni

Lampion z niegasnącym nigdy światłem umieszczono w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Mikołowskiej 125A ( wejście od strony kasy), tak aby, ogień pochodzący z Betlejem mógł,  przez każdego chętnego,  zostać odpalony i zaistnieć w naszych domach.

Ten bożonarodzeniowy zwyczaj zapoczątkowany został przed laty w Austrii i początkowo był częścią bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, organizacji społecznych a także miejsc gromadzenia się ludzi. W czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości i solidarności ludzi.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r .Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód. Dzięki temu w Wigilię Bożego Narodzenia Betlejemskie Światło zapłonie w blisko 30 krajach Europy.