Plan remontów 2023

ADM Centrum

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
tRochowiaka 20PT indywidualnych stacji wymienników ciepła.
Kominka 2Wymiana 1 szt. dźwigu
pKominka 2PT remontu balkonów i galeryjek Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023
pKominka 2Remont pionów wod-kan  Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023
tLigocka 2, 4, 4a, 6PT indywidualnych stacji wymienników ciepła.
Drzymały 7Wymiana 1 szt. dźwigu
p W. Pola 87-95Kompleksowy remont pokrycia dachowego, w tym inwentaryzacja i remont kominów ponad dachem Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
Szeligiewicza 10Realizacja zaleceń UDT polegająca na wymianie przekładni w reduktorze wraz z pracami towarzyszącymi i odbiorami UDT
Raciborska 40Wymiana 2 szt. dźwigów
tRaciborska 40Remont instalacji CO:
– wymiana poziomów i pionów c.o.,
– wymiana pionów świecowych c.o. w łazienkach wraz z montażem grzejników drabinkowych,
– wykonanie układu podmieszania c.o. wraz z telemetrią,
– wymiana zaworów termostatycznych w mieszkaniach
pLisieckiego 25-25a, 33-33aRemont murków oporowych przy zjazdach do garaży zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu
p Lisieckiego 35-37 Remont 6 szt. balkonów Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
p Lisieckiego 35-37 Kompleksowy remont pokrycia dachowego, w tym inwentaryzacja i remont kominów ponad dachem Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
pStrzelecka 11,15 Kompleksowy remont pokrycia dachu wraz z naświetlami dachowymi Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023
p Strzelecka 19 Kompleksowy remont pokrycia dachowego, w tym inwentaryzacja i remont kominów ponad dachem Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
pp Fliegera 12 i 14,16 Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami nr 12 i 14  Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023 p Fliegera 14,16
Fliegera 14Realizacja zaleceń UDT polegająca na wykonaniu nowego oświetlenia szybów wraz z instalacjami i tablicami oświetleniowymi, wymiana prowadników wózkowych kabiny
pFliegera 4-6-8, 10Wymiana pionów wod.-kan. (c.w.u, z.w. kanalizacja, cyrkulacja) 
pFliegera 3-5-7-9-11 PT kompleksowego remontu elewacji (ścian zewnętrznych, balustrad, posadzek balkonowych, murków, elementów dekoracyjnych budynku oraz elementów architektury towarzyszącej) Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023
tMikołowska 113PT indywidualnej stacji wymienników ciepła
tMikołowska 119PT indywidualnej stacji wymienników ciepła
tMikołowska 129PT indywidualnej stacji wymienników ciepła
pBrynowska 57a-63 Remont nawierzchni drogowych
pBrynowska 57a Remont okładziny posadzki z płytek PCW korytarza X piętra Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023
p Brynowska 45 Kompleksowy remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023
p Brynowska 43 Remont zewnętrznej strefy wejścia do budynku  Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023
tBrynowska 43Remont instalacji CO – II etap, wymiana pionów
tGallusa 5Remont indywidualnej stacji wymienników ciepła
tLigocka 5, 5a, 7PT + wymiana sieci ciepłowniczej niskoparametrowej
p Ligocka 5 Kompleksowy remont pionów instalacji wod-kan Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
p Ligocka 5, 5a, 7 PT remont strefy wejścia do budynków uwzględniający remont schodów, balustrad, podjazdów, zadaszeń Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
p Ligocka 5Kompleksowy remont zsypu Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023
tLigocka 7a, 7bPT + wymiana sieci ciepłowniczej niskoparametrowej
pLigocka 7a Remont  balkonów – etap I – PT Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023
  Ligocka 7bRemont elewacji oraz balkonów – PT + realizacja Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023 – prace realizowane ze środków pozyskanych z odszkodowania za szkody górnicze
tGallusa 4Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków, opinia z wykonania zaleceń, PT c.o. /
tGallusa 4, 6Remont indywidualnej stacji wymienników ciepła
tLeśnego Potoku 30Remont indywidualnej stacji wymienników ciepła
pPiękna 50, 52, 54Remont klatek schodowych wraz z malowaniem piwnic (w tym malowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia na LED, montaż drzwi ppoż. do piwnic)
pPiękna 52, 54Remont instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem liczników na klatkę schodową
pPiękna 52, 54Budowa wspólnych kanałów teletechnicznych
pPiękna 52, 54Uporządkowanie instalacji domofonowej wraz z wymianą kasety (panelu)
Piękna 57-59Piękna 57-59 Remont klatek schodowych  Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023 – prace realizowane ze środków pozyskanych z odszkodowania za szkody górnicze. Remont kominów, rynien i rur spustowych, wyłazu dachowego oraz roboty towarzyszące Remont instalacji wod-kan piony.Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023 – prace realizowane ze środków pozyskanych z odszkodowania za szkody górnicze
tLeśnego Potoku 32, 32aPT indywidualnych stacji wymienników ciepła.
p Leśnego Potoku 32, 32a PT remont strefy wejścia do budynków uwzględniający remont schodów, balustrad, podjazdów, zadaszeń Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
p Leśnego Potoku 30 PT remont strefy wejścia do budynków uwzględniający remont schodów, balustrad, podjazdów, zadaszeń Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
pBrynowska 51ab Opracowanie projektu technicznego remontu balkonów  Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
pBrynowska 51abRemont balkonów wraz z balustradami

ADM Kokociniec

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
pPanewnicka 335 i ARemont koryta deszczowego na dachu budynku polegający na wyprofilowaniu spadków i wykonaniu nowego pokrycia (klatka 335A)
pPanewnicka 337-339Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (klatka 337 – pion mieszkań nr 2,4,6,8) wraz z robotami towarzyszącymi
pPanewnicka 343-345Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (klatka 343C – pion mieszkań nr 1,3,5,7) wraz z robotami towarzyszącymi
pPanewnicka 351-355Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (klatka 351 – pion kuchenny mieszkań nr 2,4,6,8) wraz z robotami towarzyszącymi
tPanewnicka 337- 337a-339PT i wykonanie remontu ścian przyziemia budynku do poziomu fundamentów wraz z poprawą izolacyjności przegród oraz naprawą opaski wokół budynku  ( wszystkie 3 klatki)
pPanewnicka 343-345 wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (klatka 343 – pion kuchenny i łazienkowy) – łącznie 4 piony wraz z robotami towarzyszącymi Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
pKijowska 2-4-6Naprawa muru oporowego przy budynku
pKijowska 53Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku
pKijowska 55 Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku
pPłochy 4Remont schodów wejściowych do budynku polegający na wymianie okładzin stopni i podestu wraz z naprawą podłoża, wymianą balustrad i podjazdu szynowego( decyzją RN z 16.11. remont ten zostanie wykonany wraz z planowaną na 2025 r. realizacją prac termomodernizacyjnych budynku).
pPłochy 4Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku
pPłochy 5Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku
pKijowska 47Remont posadzki głównego korytarza w piwnicy wraz z likwidacją wykładziny pcv i malowaniem ścian
pKijowska 47Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie dopływu wody do pionów w przypadku awarii lub remontu instalacji  
Kijowska 49Realizacja zaleceń UDT polegająca na odnowieniu powłok antykorozyjnych konstrukcji nośnej i obudowy platformy
Kijowska 49Wymiana 2 szt. dźwigów
p Kijowska 53,55 remont nawierzchni z kostki betonowej  Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
pMała 25Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie dopływu wody do pionów w przypadku awarii lub remontu instalacji  
p Mała 25Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
pRadomska 9Opinia techniczna dotycząca występowania zawilgocenia oraz pojawiania się wody w części piwnicznej budynku mieszkalnego 
pRadomska 11Remont kanalizacji deszczowej przy budynku Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
pPłochy 2Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku
Płochy 2Wymiana 2 szt. dźwigów

ADM Zadole

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
pArmii Krajowej 25Wymiana oświetlenia na LED w budynku
pArmii Krajowej 21, 21 A,B Projekt techniczny remontu balkonów wraz z realizacją, w budynkach mieszkalnych Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
pNoskowskiego 10Wymiana oświetlenia na LED w budynku
pBronisławy 29abMalowanie klatek schodowych
pBronisławy 29abRemont domofonów
pBronisławy 29abUporządkowanie infrastruktury teletechnicznej
pHarcerska 4 – 4aRemont domofonów
pPiotrowicka 47Odwodnienie zejścia do piwnicy
pMalinowa 17, 23, 27, 31Remont kominów na dachu budynku
pGdańska 18Realizacja zaleceń p.poż w zakresie instalacji oddymiania klatki schodowej
tZadole 44bWykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków, opinia z wykonania zaleceń, realizacja PT modernizacji instalacji CO/.
pZadole 44aRemont zsypu w budynku
pGdańska 14Utwardzenie nawierzchni przez montaż betonowych płyt ażurowych
tGdańska 14,16,18,20,22, Zadole 44, 44A, 44B Remont polegający na montażu liczników ciepła / przepływomierzy ultradziękowych (telemetrii) Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023

ADM Rolna

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
tGrzyśki 15 abcAudyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna
pKłodnicka 68-74 PT remontu loggi Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
Tomasza 6-8 Opracowanie projektu budowlanego remontu instalacji poziomej co, remont instalacji poziomej co na podstawie projektu budowlanego. Wymiana opraw oświetleniowych w klatkach schodowych oraz piwnicach na oprawy typu LED w budynku mieszkalnymAktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2023 – prace realizowane ze środków pozyskanych z odszkodowania za szkody górnicze
pAdwentowicza 17Remont klatki schodowej ETAP I – uporządkowanie instalacji teletechnicznej, naprawa posadzek, ułożenie płytek na posadzce w hollach przed windami oraz na ścianach, ułożenie płytek w ciągach korytarzy. 
tKredytowa 17 Remont instalacji c.o. na postawie PT – w tym: wymiana poziomów w piwnicach, montaż regulatorów stabilizacji ciśnienia pod pionami, regulacja instalacji, montaż układu optymalizacji i telemetria, korekta nastaw na termostatach oraz uzupełnienie izolacji

ADM Słoneczna

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
p
Akacjowa 4Wymiana dwóch pionów wodno-kanalizacyjnych 
pDębowa 4 Remont instalacji domofonowej
pDobra 2,4 Widok 6-8a,Remont instalacji domofonowej
pZłota 5AKompleksowa naprawa elewacji budynku wraz z balkonami – kontynuacja robót
p Złota 5a Kompleksowy remont elewacji budynku z balkonami (strona wschodnia)  Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
pZłota 35-39, Sportowa 36-36BRemont nawierzchni czterech miejsc postojowych
pZłota 41a- 45aRemont chodnika wzdłuż budynku od strony balkonowej
pZłota 41a,43a,45a Kompleksowy remont elewacji budynku z balkonami (strona balkonowa) oraz jednej ściany szczytowej Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
ppomiędzy Słoneczną 67 a 69Remont chodnika prowadzącego na plac parkingowy
pSłoneczna 65 i 67Remont polegający na wymianie tablic zabezpieczeń przedlicznikowych, wymiana WLZ wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy Led i obwodów zasilających oprawy 
pSłoneczna 75Remont złącza kablowego z wykonaniem PT i uzgodnieniami z Tauron
ppomiędzy Słoneczną 67 a 69Remont polegajacy na utwardzeniu nawierzchni wjazdu i wyjazdu z asfaltowego placu parkingowego
tSłoneczna 75Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ,  budki dla ptaków, opinia z wykonania zaleceń, PT i realizacja modermnizacji instalacji CO. 
tSłoneczna 77Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna
tSłoneczna 69Realizacja projektu instalacji CO obejmująca wymianę zaworów termostatycznych z głowicami
tSłoneczna 71Realizacja projektu instalacji CO obejmująca wymianę zaworów termostatycznych z głowicami
tSłoneczna 65PT modernizacji instalacji CO (wg zakresu określonego w (audycie energetycznym) + realizacja
tSłoneczna 67PT modernizacji instalacji CO (wg zakresu określonego w (audycie energetycznym) + realizacja
tSłoneczna 78Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna
Ściegiennego 49DWymiana 1 szt. dźwigu

ADM Załęże

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
pGliwicka 220-dMontaż wycieraczek przed wejściem do budynku
pGliwicka 220-dRemont domofonów
pGliwicka 222d/2Wymiana 1 pionu wod-kan
pGliwicka 222b Wymiana pionów wod- kan (2 szt) Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
pJanasa 7aRemont schodów zewnętrznych i zadaszeń z wymianą balustrad
pJanasa 3aWymiana pionu instalacji deszczowej – 2 szt.
pJanasa 15aPrzeniesienie złącza energetycznego na zewnątrz budynku i zabudowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu
tJanasa 3aRemont instalacji CO na podstawie PT, w tym wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami oraz montaż zaworów podpionowych.
pJanasa 3awymiana zaworów podpionowych c.w, zimnej wody, cyrkulacji Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
tJanasa 15aAudyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna.
pWyplera 7c/1,4Wymiana 2 pionów wod-kan
pWyplera 9g Wyplera 7dWymiana pionów wod- kan (4 szt) Aktualizacja PR zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2023
Pfundusz remontowy podstawowy
fundusz remontowy termomodernizacyjny
Dfundusz remontowy dźwigów