Plan remontów 2023

ADM Centrum

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
tRochowiaka 20PT indywidualnych stacji wymienników ciepła.
Kominka 2Wymiana 1 szt. dźwigu
tLigocka 2, 4, 4a, 6PT indywidualnych stacji wymienników ciepła.
Drzymały 7Wymiana 1 szt. dźwigu
Szeligiewicza 10Realizacja zaleceń UDT polegająca na wymianie przekładni w reduktorze wraz z pracami towarzyszącymi i odbiorami UDT
Raciborska 40Wymiana 2 szt. dźwigów
tRaciborska 40Remont instalacji CO:
– wymiana poziomów i pionów c.o.,
– wymiana pionów świecowych c.o. w łazienkach wraz z montażem grzejników drabinkowych,
– wykonanie układu podmieszania c.o. wraz z telemetrią,
– wymiana zaworów termostatycznych w mieszkaniach
pLisieckiego 25-25a, 33-33aRemont murków oporowych przy zjazdach do garaży zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu
Fliegera 14Realizacja zaleceń UDT polegająca na wykonaniu nowego oświetlenia szybów wraz z instalacjami i tablicami oświetleniowymi, wymiana prowadników wózkowych kabiny
pFliegera 4-6-8, 10Wymiana pionów wod.-kan. (c.w.u, z.w. kanalizacja, cyrkulacja) 
tMikołowska 113PT indywidualnej stacji wymienników ciepła
tMikołowska 119PT indywidualnej stacji wymienników ciepła
tMikołowska 129PT indywidualnej stacji wymienników ciepła
pBrynowska 57a-63 Remont nawierzchni drogowych
tBrynowska 43Remont instalacji CO – II etap, wymiana pionów
tGallusa 5Remont indywidualnej stacji wymienników ciepła
tLigocka 5, 5a, 7PT + wymiana sieci ciepłowniczej niskoparametrowej
tLigocka 7a, 7bPT + wymiana sieci ciepłowniczej niskoparametrowej
tGallusa 4Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków, opinia z wykonania zaleceń, PT c.o. /
tGallusa 4, 6Remont indywidualnej stacji wymienników ciepła
tLeśnego Potoku 30Remont indywidualnej stacji wymienników ciepła
pPiękna 50, 52, 54Remont klatek schodowych wraz z malowaniem piwnic (w tym malowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia na LED, montaż drzwi ppoż. do piwnic)
pPiękna 52, 54Remont instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem liczników na klatkę schodową
pPiękna 52, 54Budowa wspólnych kanałów teletechnicznych
pPiękna 52, 54Uporządkowanie instalacji domofonowej wraz z wymianą kasety (panelu)
tLeśnego Potoku 32, 32aPT indywidualnych stacji wymienników ciepła.
pBrynowska 51abRemont balkonów wraz z balustradami

ADM Kokociniec

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
pPanewnicka 335 i ARemont koryta deszczowego na dachu budynku polegający na wyprofilowaniu spadków i wykonaniu nowego pokrycia (klatka 335A)
pPanewnicka 337-339Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (klatka 337 – pion mieszkań nr 2,4,6,8) wraz z robotami towarzyszącymi
pPanewnicka 343-345Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (klatka 343C – pion mieszkań nr 1,3,5,7) wraz z robotami towarzyszącymi
pPanewnicka 351-355Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (klatka 351 – pion kuchenny mieszkań nr 2,4,6,8) wraz z robotami towarzyszącymi
tPanewnicka 337- 337a-339PT i wykonanie remontu ścian przyziemia budynku do poziomu fundamentów wraz z poprawą izolacyjności przegród oraz naprawą opaski wokół budynku  ( wszystkie 3 klatki)
pKijowska 2-4-6Naprawa muru oporowego przy budynku
pKijowska 53Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku
pKijowska 55 Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku
pPłochy 4Remont schodów wejściowych do budynku polegający na wymianie okładzin stopni i podestu wraz z naprawą podłoża, wymianą balustrad i podjazdu szynowego
pPłochy 4Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku
pPłochy 5Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku
pKijowska 47Remont posadzki głównego korytarza w piwnicy wraz z likwidacją wykładziny pcv i malowaniem ścian
pKijowska 47Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie dopływu wody do pionów w przypadku awarii lub remontu instalacji  
Kijowska 49Realizacja zaleceń UDT polegająca na odnowieniu powłok antykorozyjnych konstrukcji nośnej i obudowy platformy
Kijowska 49Wymiana 2 szt. dźwigów
pMała 25Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie dopływu wody do pionów w przypadku awarii lub remontu instalacji  
pRadomska 9Opinia techniczna dotycząca występowania zawilgocenia oraz pojawiania się wody w części piwnicznej budynku mieszkalnego 
pPłochy 2Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku
Płochy 2Wymiana 2 szt. dźwigów

ADM Zadole

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
pArmii Krajowej 25Wymiana oświetlenia na LED w budynku
pNoskowskiego 10Wymiana oświetlenia na LED w budynku
pBronisławy 29abMalowanie klatek schodowych
pBronisławy 29abRemont domofonów
pBronisławy 29abUporządkowanie infrastruktury teletechnicznej
pHarcerska 4 – 4aRemont domofonów
pPiotrowicka 47Odwodnienie zejścia do piwnicy
pMalinowa 17, 23, 27, 31Remont kominów na dachu budynku
pGdańska 18Realizacja zaleceń p.poż w zakresie instalacji oddymiania klatki schodowej
tZadole 44bWykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków, opinia z wykonania zaleceń, realizacja PT modernizacji instalacji CO/.
pZadole 44aRemont zsypu w budynku
pGdańska 14Utwardzenie nawierzchni przez montaż betonowych płyt ażurowych

ADM Rolna

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
tGrzyśki 15 abcAudyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna
pAdwentowicza 17Remont klatki schodowej ETAP I – uporządkowanie instalacji teletechnicznej, naprawa posadzek, ułożenie płytek na posadzce w hollach przed windami oraz na ścianach, ułożenie płytek w ciągach korytarzy. 
tKredytowa 17 Remont instalacji c.o. na postawie PT – w tym: wymiana poziomów w piwnicach, montaż regulatorów stabilizacji ciśnienia pod pionami, regulacja instalacji, montaż układu optymalizacji i telemetria, korekta nastaw na termostatach oraz uzupełnienie izolacji

ADM Słoneczna

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
p
Akacjowa 4Wymiana dwóch pionów wodno-kanalizacyjnych 
pDębowa 4 Remont instalacji domofonowej
pDobra 2,4 Widok 6-8a,Remont instalacji domofonowej
pZłota 5AKompleksowa naprawa elewacji budynku wraz z balkonami – kontynuacja robót
pZłota 35-39, Sportowa 36-36BRemont nawierzchni czterech miejsc postojowych
pZłota 41a- 45aRemont chodnika wzdłuż budynku od strony balkonowej
ppomiędzy Słoneczną 67 a 69Remont chodnika prowadzącego na plac parkingowy
pSłoneczna 65 i 67Remont polegający na wymianie tablic zabezpieczeń przedlicznikowych, wymiana WLZ wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy Led i obwodów zasilających oprawy 
pSłoneczna 75Remont złącza kablowego z wykonaniem PT i uzgodnieniami z Tauron
ppomiędzy Słoneczną 67 a 69Remont polegajacy na utwardzeniu nawierzchni wjazdu i wyjazdu z asfaltowego placu parkingowego
tSłoneczna 75Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ,  budki dla ptaków, opinia z wykonania zaleceń, PT i realizacja modermnizacji instalacji CO. 
tSłoneczna 77Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna
tSłoneczna 69Realizacja projektu instalacji CO obejmująca wymianę zaworów termostatycznych z głowicami
tSłoneczna 71Realizacja projektu instalacji CO obejmująca wymianę zaworów termostatycznych z głowicami
tSłoneczna 65PT modernizacji instalacji CO (wg zakresu określonego w (audycie energetycznym) + realizacja
tSłoneczna 67PT modernizacji instalacji CO (wg zakresu określonego w (audycie energetycznym) + realizacja
tSłoneczna 78Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna
Ściegiennego 49DWymiana 1 szt. dźwigu

ADM Załęże

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
pGliwicka 220-dMontaż wycieraczek przed wejściem do budynku
pGliwicka 220-dRemont domofonów
pGliwicka 222d/2Wymiana 1 pionu wod-kan
pJanasa 7aRemont schodów zewnętrznych i zadaszeń z wymianą balustrad
pJanasa 3aWymiana pionu instalacji deszczowej – 2 szt.
pJanasa 15aPrzeniesienie złącza energetycznego na zewnątrz budynku i zabudowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu
tJanasa 3aRemont instalacji CO na podstawie PT, w tym wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami oraz montaż zaworów podpionowych.
tJanasa 15aAudyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna.
pWyplera 7c/1,4Wymiana 2 pionów wod-kan
Pfundusz remontowy podstawowy
fundusz remontowy termomodernizacyjny
Dfundusz remontowy dźwigów