Komunikat dot. cen ciepła dla mieszkańców naszej Spółdzielni.

Od początku sezonu rozliczeniowego tj. od 01.07.2022r., zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki, ceny ciepła systemowego brutto wzrosły średnio o 25-60 % w zależności od taryfy dostawcy ciepła. Przedstawiony wzrost cen ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej uwzględnia zastosowane do tej pory przez rząd bonifikaty i czasowe obniżki VATu.

Celem zapobiegania znaczącym dopłatom do rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej
wody za sezon 2022/2023 Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o podwyższeniu od 01.01.2023r. zaliczek
wnoszonych na ten cel.

O wysokości nowych, ustalonych indywidualnie zaliczek, mieszkańcy zostali poinformowani przy okazji rozliczenia kosztów energii cieplnej w październiku 2022. Wysokość zaliczki znajduje się również, w dostarczanej właśnie mieszkańcom, aktualnej informacji o wysokości opat za mieszkanie obowiązującej od 01.01.2023r.

W nawiązaniu do ostatnich informacji Minister Klimatu i Środowiska o wprowadzeniu od 01.02.2023r. kolejnych bonifikat, mających wpływ na rozliczenie kosztów ciepła, po wprowadzeniu przez rząd przepisów wykonawczych, Spółdzielnia „Górnik” podejmie dalsze działania, o których będziemy Państwa na bieżąco informować.