Przetarg nieograniczony na remont murków oporowych przy zjazdach do garaży wbudowanych przy ul. Lisieckiego 25-25a, 33-33a w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.