Przetarg nieograniczony na remont balkonów zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją w budynkach mieszkalnych:

  1. Na Administracji „Kokociniec” przy ul. Kijowskiej 49, 51, 53, 55, ul. Płochy 2, 4, 5, ul. Małej 25,
    ul. Radomskiej 9, 11, ul. Kruczej 24 w Katowicach.
  2.  Na Administracji „Rolna” przy ul. Grzyśki 2, 9, 13b, 17, ul. Hetmańskiej 36, Kredytowej 15, ul. Ligockiej 88b, 90, ul. Adwentowicza 17 w Katowicach.