Pomóżmy poszkodowanym górniczym rodzinom – Przekaż 1,5% podatku

Jedną z organizacji pożytku publicznego, którym można przekazywać odpis 1,5% podatku jest
Fundacja Rodzin Górniczych, działającą pod Nr KRS 0000127003. W 2022 roku Fundacja uhonorowana
Nagrodą „Dla Dobra Wspólnego” Prezydenta RP. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Finansowana jest ze składek i darowizn od firm i osób prywatnych oraz odliczeń 1,5% należnego podatku.
W ciągu 25 lat istnienia Fundacji udało się pozyskać i przekazać na rzecz przeszło 5500 podopiecznych
ponad 35 mln złotych. Wypłacono ponad 5500 zapomóg, średnio rocznie przekazując około 200 zapomóg na łączną kwotę średnio roczną 340.000 zł. O stypendia ubiegało się średniorocznie około 200 stypendystów na łączną kwotę średnio rocznie 560.000 zł.
Fundacja jako organizacja non-profit realizuje szereg projektów pomocowych niosąc pomoc
rodzinom dotkniętym tragediami górniczymi, jak również zmagającymi się z problemami wykluczenia
społecznego, niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami, samotnością w starszym wieku. Zapewnia
swoim podopiecznym pomoc materialną na bieżące wydatki, leki, rehabilitacje, sprzęt medyczny i
rehabilitacyjny, jak również kształcenie dzieci i młodzieży.


Do wszystkich osób, wypełniających roczne zeznanie podatkowe, kierujemy prośbę o przekazanie
1,5% podatku na naszą Fundację. Całość środków uzyskanych z odpisu 1,5% podatku wykorzystywana jest
na pomoc podopiecznym naszej Fundacji. Co ważne, odpis 1,5% podatku może przekazać każda osoba
fizyczna lub prawna w momencie wypełniania rocznego rozliczenia do Urzędu Skarbowego. Jeśli chcecie
pomóc potrzebującym osobom w ratowaniu ich zdrowia, umożliwieniu zdobycia odpowiedniego
wykształcenia czy w powrocie do życia w społeczeństwie po przebytej tragedii, nie wahajcie się, przekażcie 1,5% podatku na Fundację Rodzin Górniczych.


Aby przekazać 1,5% na Fundację Rodzin Górniczych wystarczy wejść na stronę Fundacji
https://fundacjafrg.pl lub bezpośrednio na stronę programu https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-
0000127003/ gdzie dostępny jest bezpłatny program do rozliczania PIT, który automatycznie przekazuje
1,5% podatku na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych lub jej podopiecznych. Pomoc można przekazać na cele statutowe Fundacji lub na wybranego podopiecznego, któremu przekazane zostaną zebrane środki. Fundacja pomaga wielu dorosłym i dzieciom, którzy wymagają wsparcia w leczeniu, rehabilitacji czy też
sfinansowaniu zabiegów medycznych nie objętych finansowaniem NFZ. Aby wesprzeć FRG należy
wypełnić odpowiednie pola w swoim arkuszu PIT. W przypadku formularza PIT-37 w rubryce 147 należy
wpisać Nr KRS 0000127003. Osoby osiągające wyłącznie dochody z tytułu renty bądź emerytury
otrzymujące rozliczenie na formularzu PIT-40A wypełniają tylko jednostronicowe oświadczenie o
przekazaniu 1,5% podatku – formularz PIT-OP. Aby Urząd Skarbowy udostępnił Państwa imię, nazwisko i
adres do wiadomości Fundacji należy zaznaczyć w formularzu – Wyrażam zgodę.
Wsparcie na działalność statutową Fundacji Rodzin Górniczych można również przekazać poprzez
darowizny na konto bankowe: PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 lub organizując zbiórki publiczne podczas festynów, konferencji, itp. Przedsiębiorstwa górnicze mogą nawiązać stałą współpracę z Fundacją.


Pracownicy kopalń, zakładów, których kierownictwa współpracują z Fundacją Rodzin Górniczych mogą
bezpośrednio w swoim zakładzie w dziale zajmującym się płacami zadeklarować miesięczną darowiznę
(składkę) na rzecz działalności statutowej Fundacji.
„Jesteśmy w najtrudniejszych chwilach – po wypadku, w chorobie. Pomagamy poszkodowanym
rodzinom w codziennym bycie, ratowaniu zdrowia i w ułożeniu przyszłości po przebytej tragedii.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za dotychczasowe zaufanie i przekazane wsparcie na rzecz naszych
podopiecznych. Mamy nadzieję, że będziemy mogli dalej kontynuować naszą misję – niosąc pomoc
potrzebującym. Prosimy naszą Brać górniczą o solidarność i wsparcie. Działamy dla Was.”-apeluje
Fundacji Ryszard Wyględacz.
I Ty możesz pomóc – Przekaż 1,5% podatku – Fundacji Rodzin Górniczych – KRS 0000127003