Koszty ogrzewania nadal rosną

Szczególnie niepokoją ceny energii cieplnej dostarczanej przez firmy ciepłownicze dla potrzeb centralnego ogrzewania. Pomóc miała Ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która miała chronić m.in. spółdzielnie mieszkaniowe przed nadmiernymi wzrostami opłat za ciepło. Niestety, limity maksymalnych cen ciepła zostały ustalone na zbyt wysokim pułapie (tj. dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ netto a dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ netto) sprawiły, że dla wielu rodzin rachunki za ogrzewanie mieszkań i podgrzanie wody wzrosły na przestrzeni ostatniego roku.

Jeśli chodzi o naszą Spółdzielnię, dobrym przykładem będzie grupa taryfowa AG1, w ramach której Tauron Ciepło dostarcza energię do większości budynków znajdujących się w naszych zasobach. Od 1 lipca 2022 do 13 stycznia 2023 cena za moc zamówioną wzrosła dla tej grupy o 53% a cena ciepła o 74%. W przypadku tej taryfy zadziałał mechanizm limitu ceny (tzw. cena wytwarzania ciepła z rekompensatą), jednak na skutek przywrócenia 23%-owej stawki VAT, pomiędzy 31 grudnia 2022 a 8 stycznia 2023 cena brutto (czyli cena, za którą kupujemy ciepło i którą Spółdzielnia rozlicza z mieszkańcami) wzrosła dla mocy zamówionej o ponad 38% (z 14 031,49 do 19 383,11 zł/MW/m-c, a dla dostarczonego ciepła o prawie 50% (z 53,16 do 79,70 zł/GJ).

Oprócz taryf z grupy AG1 mechanizm limitu ceny zadziałał także w przypadku taryf KG1 oraz KM1/A obejmujących niektóre nasze budynki, zaopatrywane w ciepło z kotłowni gazowych będących własnością Tauronu Ciepło oraz dla taryf W/1/S i Wu/1/S przedsiębiorstwa DALKIA.

Zmiany cen w pozostałych taryfach kształtują się różnie. Wszystkie one odnoszą jednak podobne skutki.
Z punktu widzenia naszych mieszkańców – jest drożej.

Przedstawiamy tabele ze szczegółowymi danymi o zmianach cen w poszczególnych taryfach: