Komunikat w sprawie zaliczek z tytułu c.o.

Szanowni Państwo,

Dnia 08.02.2023r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o szczególnym rozwiązaniu w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła systemowego netto do 40% w stosunku do cen netto obowiązujących 30 września 2022r.  W art. 1 pkt 15 p. pkt. 1 i 2 ustawodawca zobowiązuje SM do uwzględnienia w terminie do dnia 31 marca 2023 r. w zaliczkach na poczet rozliczenia kosztów zakupu ciepła na potrzeby ogrzewania  i przygotowania ciepłej wody użytkowej obniżonej opłaty za ciepło wynikającej              z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła i niezwłocznego zawiadomienie osób  zamieszkujących lokale

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” oświadcza, że obowiązujące od 01.01.2023 roku miesięczne zaliczki z tytułu centralnego ogrzewania  i podgrzewu wody (dotyczy budynków z centralnie ciepłą wodą), stanowiące składnik opłaty  za mieszkanie, zostały wyliczone dla każdego lokalu w oparciu o poniesione indywidualne koszty zużycia ciepła i obowiązujące ceny ciepła w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r i powiększone  od  30% do 40% w zależności od przynależnej grupy taryfowej:

  • budynki należące do grupy taryfowej KM1/A, KG1, CZ6 zaliczki powiększone o 40%;
  • budynki należące do grupy taryfowej AG1, WU/1S, W/1/S zaliczki powiększone o 30%;

Reasumując, zapis art. 1 pkt 15 p.pkt. 1 i 2 powyższej ustawy nie ma zastosowania ponieważ obowiązujące Państwa zaliczki od 01.01.2023r nie przekraczają założonego przez rząd 40% poziomu wzrostu cen ciepła. 

Na stronie internetowej spółdzielni znajduje się :

  • wykaz budynków przynależnych do grupy taryfowej,
  • ceny ciepła stosowane przez dostawców w poszczególnych grupach taryfowych,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”