Zobacz jak sąsiad selekcjonuje odpady

MPGK w Katowicach poinformowało o zaleganiu dużej ilości opakowań z kartonu w pojemniku przeznaczonym na odpady komunalne zmieszane. Tym razem sfotografowano i udokumentowano taki przypadek w nieruchomości przy ul. W. Pola 83 ale podobna sytuacja występuje w wielu innych miejscach na terenie Spółdzielni.

Poinformowano, że tego rodzaju odpady nie będą odbierane przez Przedsiębiorstwo Komunalne  dopóki,  zgodnie z zasadami selekcji, odpady kartonowe nie zostaną usunięte z pojemników na śmieci zmieszane.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Katowicach poinformował także, że tego rodzaju zaniedbania  odpowiedniej selekcji odpadów stanowią podstawę podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami dla wszystkich mieszkańców tego bloku. Aktualnie stawka podwyższona wynosi 52,60 zł od osobv.

Na stronie internetowej www.odpady.katowice.eu utworzona została wyszukiwarka Poznaj swoje odpady, która wskazuje mieszkańcowi w razie wątpliwości w jaki sposób postąpić ma z danym odpadem.

Dlatego aby uniknąć podwyżek opłat  dla wszystkich mieszkańców nieruchomości należy –jak napisano w piśmie- właściwie monitorować zawartość pojemników i pouczać sąsiadów o konieczności selekcji śmieci zarówno komunalnych jak i poremontowych. W praktyce sprowadza się to do tego abyśmy sami dbali o to kto i co wyrzuca do wspólnych pojemników i jak selekcjonuje odpady. W przeciwnym razie  wszyscy zapłacą więcej.