Dobre słowa prezydenta Katowic dla mieszkańców Załęża

W Załężu z wizytą gospodarską przebywał Prezydent Katowic pan Marcin Krupa z liczną grupą urzędników z Urzędu Miasta Katowice .

W spotkaniu z Prezydentem udział wzięli także członkowie Rady Osiedla i Administracji Załęże Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.W czasie spaceru ulicami dzielnicy przedstawione zostały prezydentowi istotne dla Załęża problemy i oczekiwania .

Między innymi wizytowane było nasze osiedle przy ul. Wyplera, gdzie usłyszeliśmy  słowa o dobrym stanie budynków i otoczenia, które zostało zagospodarowane z środków wygranego Budżetu Obywatelskiego naszego miasta .

W ostatnim czasie na osiedlu przy ul. Janasa, Ondraszka, na którym stoi 5 budynków w wysokiej  zabudowie, zostały zainstalowane kolejne 2 platformy dla osób niepełnosprawnych.Tym zostały zlikwidowane bariery architektoniczne przez zabudowę łącznie 3 platform i 2 podjazdów .

Jerzy Wydra

sekretarz Rady Osiedla Załęże