Posiedzenia Rady Osiedla „Słoneczna” z udziałem mieszkańców

W marcu na posiedzeniu Rady Osiedla „Słoneczna” gościliśmy Przewodniczącego Rady Miasta Katowic Macieja Biskupskiego oraz Zastępcę Prezesa  Spóldzielni ds.Eksploatacyjnych Emilię Wandzik-Jasiok.

Przybyli na to spotkanie mieszkańcy osiedla Słoneczna mieli okazje otrzymać wyjaśnienia na zadawane pytania i poruszane sprawy. Maciej Biskupski odniósł się między innymi do złego stanu technicznego nawierzchni drogi dojazdowej do garaży na ul.Słonecznej.

 Pozostałe sprawy, które interesowały mieszkańców to:

  • termomodernizacja budynków,
  • naprawa chodników,
  • przycinka drzew i krzewów,
  • brak miejsc postojowych przy budynkach przy ul.Słonecznej 74,76,78,
  • rozważenie montażu dodatkowych szlabanów,
  • różnice w opłacie eksploatacyjnej dla mieszkańców poszczególnych nieruchomości.

Natomiast podczas kwietniowego posiedzenia Rady Osiedla zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami nieruchomości przy ul. Ściegiennego 49b i 49d  związane z  brakiem miejsc postojowych. Kierownik Administracji przedstawił zebranym do rozważenia zarówno wady jak zalety  dwóch opcji rozwiązania tego problemu:

  1. pozyskania dodatkowych miejsc parkingowych poprzez dzierżawę przyległych terenów od Miasta Katowice i parafii rzymskokatolickiej z Chorzowa
  2. zgłoszenie projektu  nowych miejsc parkingowych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice.

Na posiedzeniu obecny był Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik“ Mariusz Nawrocki.

Rada Osiedla „Słoneczna”