Zagłosujmy na dofinansowanie pomysłów nam służących

 Do 24 września 2023r. można głosować na projekty zgłoszone w X edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Osoby, które podczas głosowania chcą skorzystać z pomocy urzędnika mogą to zrobić podczas dyżuru w Stacjonarnym Punkcie Głosowania. Na głosy czeka w sumie 236 pomysłów.

Choć, od 2020 roku, tereny spółdzielcze wyłączono z dofinansowania w zakresie inwestycji  z miejskiego budżetu, to nie powinniśmy być obojętni na szansę pozyskania dodatkowych środków. Inwestycje podjęte i zrealizowane „za miedzą” bowiem wielokroć  mają bezpośredni wpływ i oddziaływanie na życie naszych mieszkańców. Mogą one też stać się zalążkiem do podjęcia działań przez Spółdzielnię, tym bardziej, że wśród osób, które były autorami projektów na terenach naszych osiedli przyjętych  i poddanych do głosowania znajdują się społecznicy będący członkami naszej Spółdzielni. Wciąż też możliwe są realizacje  zadań i projektów tzw. „miękkich” czyli np.  edukacyjnych, rozrywkowych lub służących integracji społeczności lokalnych, akcji dla seniorów itp.

W X edycji Budżetu Obywatelskiego wśród projektów ogólnomiejskich pojawiły się m.in. zadania o charakterze kulturalnym jak np. koncerty, montaż biblioteczek plenerowych, projekty związane z bezpieczeństwem mieszkańców – rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenia przejść dla pieszych czy zakup dla szkół wysokiej klasy fantomów, służących nauce udzielania pierwszej pomocy. Jak co roku mieszkańcy zgłaszają projekty związane z rekreacją i wypoczynkiem – oprócz modernizacji istniejących boisk, zagłosować można na budowę lekkoatletycznego obiektu sportowego czy stworzenie parku wypoczynku lub instalację bezobsługowej toalety publicznej na terenie jednego z katowickich parków.

W grupie projektów lokalnych znaczącą część stanowią zadania tzw. miękkie, zakładające realizację warsztatów kreatywnych, plastycznych, festiwali, jarmarków, festynów rodzinnych czy zakupu książek, audiobooków i gier planszowych. Ciekawym pomysłem jest bez wątpienia wymiana garażowa, która może nadać nowe życie nieużywanym rzeczom, a równocześnie zintegrować społeczność lokalną. Pojawiło się także wiele zadań o charakterze edukacyjnym, wśród których są m.in.: ogrody sensoryczne, cykl zajęć naukowo-badawczych, mających na celu przybliżenie dzieciom przedszkolnym tego, w jaki sposób działa otaczający nas świat poprzez eksperymenty oraz interakcyjna gra plenerowa. Podobnie jak w poprzednich edycjach katowickiego Budżetu Obywatelskiego, pojawiło się wiele projektów zakładających budowę nowych chodników czy parkingów. Niektóre z projektów mają także na celu zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicach poprzez instalację kamer monitoringu miejskiego czy zamontowanie dodatkowego oświetlenia przy przejściach dla pieszych

O tym jak zagłosować krok po kroku: https://bo.katowice.eu/glosowanie/instrukcja.php

W dzielnicowych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej można skorzystać z komputera i samodzielnie oddać głos w dniach i godzinach pracy ich funkcjonowania. Natomiast w wyznaczone dni, między 11 a 24 września, osobom potrzebującym wsparcia będą pomagać urzędnicy, którzy pojawią się w każdej z dzielnic.

Dokładne lokalizacje i godziny pracy Stacjonarnych Punktów Głosowania znaleźć można: https://bo.katowice.eu/add/file/1400042289.pdf

W ramach tegorocznej, X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zdecydują o wydatkowaniu ponad 20 mln zł z budżetu miasta, z czego 3 mln zł przeznaczone będą na zadania z Zielonego Budżetu. W budżecie obywatelskim może wziąć udział każdy katowiczanin.

Szczegółowe informacje:https://bo.katowice.eu/budzet-obywatelski

Źródło: materiały prasowe UM Katowice

Poniżej zamieszczamy  projekty inicjatyw dotyczące dzielnic, w których żyją nasi mieszkańcy.