Od 1 grudnia zmienią się zasady parkowania w Katowicach

Najważniejsze z nich to:

utworzenie dwóch stref parkowania, tj. Strefa A (niebieska) w ścisłym centrum miasta oraz Strefa B (zielona) na obrzeżach centrum oraz wprowadzenie korzystnych dla mieszkańców abonamentów.

od 2 listopada będzie można składać elektronicznie wnioski o wyrobienie Parkingowej Karty Mieszkańca, Parkingowej Karty Przedsiębiorcy.

katowiczanki i katowiczanie niezamieszkujący stref płatnego parkowania będą mogli wykupić preferencyjne abonamenty.

Celem wprowadzania nowych zasad parkowania jest ograniczenie napływu pojazdów spoza Katowic do Śródmieścia. Pozwoli to ograniczyć całodzienne parkowanie w centrum Katowic przez gości spoza miasta. Tym samym katowiczanki i katowiczanie, a w szczególności osoby zamieszkujące strefy płatnego parkowania, szybciej znajdą miejsce, w którym będą mogły pozostawić pojazd.

Pod adresem parkowanie.katowice.eu można znaleźć informacje dotyczące wprowadzanych zmian z perspektywy osób parkujących w Katowicach – mieszkańców stref parkowania, mieszkańców spoza stref i osób, które do Katowic dojeżdżają z innych miejscowości. Ponadto na portalu można znaleźć informacje dotyczące kontroli i wysokości opłat w momencie, gdy nie zapłacimy za parkowanie.

Preferencyjne rozwiązania dla mieszkańców Katowic

Nowy system przede wszystkim opiera się o preferencyjne rozwiązania przeznaczone dla mieszkańców Katowic. Wszystkie chętne osoby zamieszkujące strefy płatnego parkowania (tj. Strefę A „niebieską” oraz Strefę B „zieloną”) będą mogły nabyć za symboliczną opłatą „Parkingową Kartę Mieszkańca”. Warto podkreślić, że kwartalna opłata za „Parkingową Kartę Mieszkańca” jest niższa niż jeden dzień parkowania w Strefie A dla osób spoza Katowic.

Opłaty abonamentowe będzie można wnosić miesięcznie, kwartalnie lub półrocznie. Stawka dla Strefy B (zielonej) wyniesie 10 zł miesięcznie lub 25 zł kwartalnie. Stawka dla Strefy A (niebieskiej) wyniesie 20 zł miesięcznie lub 50 zł kwartalnie.

Kolejna ważna zmiana dotyczy miejsc, w których posiadacz Parkingowej Karty Mieszkańca może zostawiać swój pojazd. Dziś są to tylko dwie wskazane ulice. Natomiast od 1 grudnia posiadacz Parkingowej Karty Mieszkańca (wydanej dla Strefy A) będzie mógł parkować pojazd w całej Strefie A oraz Strefie B. Z kolei posiadacz Parkingowej Karty Mieszkańca (wydanej dla Strefy B) będzie mógł parkować pojazd w całej Strefie B.

Dla katowiczanek i katowiczan niebędących mieszkańcami Strefy A i Strefy B przygotowano także preferencyjne abonamenty. Warto podkreślić, że tego typu rozwiązania są rzadko spotykane w naszym kraju – natomiast ich celem jest preferencyjne traktowanie osób, które w Katowicach mieszkają i odprowadzają tu swoje podatki. Koszt takiego miesięcznego abonamentu wynosi 300 zł w Strefie A oraz 200 zł w Strefie B. Natomiast osoby spoza Katowic chcące parkować w strefie codziennie przez 8 godzin musiałyby zapłacić ponad 1200 zł w Strefie A i blisko 700 zł w Strefie B. Wszystkie opisywane zmiany nie będą obowiązywać na terenach prywatnych, obszarach należących do wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni, które mogą prowadzić własną politykę parkingową.

Miejsca parkingowe tylko dla mieszkańców Stref

Na ulicach Katowic częściej zobaczyć będzie można znak zakazu „zakaz postoju”, z umieszczoną pod nim tabliczką ze stosowną informacją: nie dotyczy określonej części drogi wyłącznie pojazdów posiadaczy Parkingowej Karty Mieszkańca. – Oznacza to, że uprawnieni do postoju w tym miejscu będą wyłącznie mieszkańcy posiadający Parkingową Kartę Mieszkańca.

Preferencyjne rozwiązanie zostało także opracowane dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy płatnego parkowania. Będą oni mogli wykupić Parkingową Kartę Przedsiębiorcy, której koszt to 700 zł miesięcznie. Droższe będzie natomiast wykupienie zastrzeżonego miejsca parkingowego, czyli tak zwanej koperty.

Opłaty w Strefie Płatnego Parkowania dla osób nieposiadających abonamentów lub Parkingowej Karty Mieszkańca

Zmiany dotyczyć będą także wysokości opłaty za parkowanie – dla osób nieposiadających abonamentu bądź parkingowej karty mieszkańca. Zgodnie z nowymi zasadami będzie to wyglądało następująco:

Strefa A (niebieska) – w ścisłym centrum

 • Opłaty od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od pracy)
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00
 • Stawki:
  • 3 zł – za postój do 30 minut
  • 6 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
  • 7,20 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
  • 8,40 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
  • 6,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Strefa B (zielona) – obrzeża centrum

 • Opłaty od poniedziałku do piątku
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00
 • Stawki:
  • 2 zł – za postój do 30 minut
  • 4 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
  • 4,80 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
  • 5,60 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
  • 4,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

   Kontrole po nowemu

W momencie, kiedy kierowca zacznie postój, musi niezwłocznie dokonać płatności za parking. Można to zrobić za pomocą płatności mobilnych (Anypark, skyCash-mobiParking, mPay, moBiLET, ePARK, Flowbird) lub w parkomacie (płatność gotówką, kartą płatniczą lub blikiem). Informacja o dokonanej płatności pojawi się w systemie. Oznacza to, że kierowca nie musi pozostawiać za szybą żadnego potwierdzenia dokonania płatności. 

Co ważne – jeśli kierowca nie opłaci postoju, nie znajdzie za szybą pojazdu kwitu zawiadamiającego o opłacie. Każdy kierowca musi samodzielnie sprawdzić w systemie czy na pojazd została nałożona opłata dodatkowa. W tym celu będzie należało skorzystać ze strony internetowej spp.katowice.eu i wpisać numer rejestracyjny. Po Katowicach będą jeździły dwa pojazdy do automatycznej kontroli parkowania.

Na stronie parkowanie.katowice.eu zamieszczone są kompleksowe informacje opisujące wprowadzane zmiany :https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=6285&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

Źródło: materiały UM Katowice